Wie zijn wij?

De evangelisatie in Gortel is van oorsprong een hervormde evangelisatie. In 1889, toen de evangelisatie werd opgericht, was de hervormde gemeente van Emst nog ‘vrijzinnig’.
Aanvankelijk was Het Mosterdzaadje een zelfstandige evangelisatie. Jaren later ressorteerde de evangelisatie min of meer onder de gemeente van Emst, die inmiddels van koers was veranderd. Met het vertrek van de heer Kommers in 1968 werden de banden met Emst weer losser. In 2004 is de evangelisatie een vrije evangelisatie geworden.

De vereniging Het Mosterdzaadje is geen kerk, maar doet wat ze al 130 jaar heeft gedaan: op zondag een samenkomst beleggen. Er is dus geen kerkenraad, er wordt niet gedoopt en er wordt geen Heilig Avondmaal bediend. Er wordt alleen gepreekt.

Predikanten die voorgaan in Gortel, zien de Bijbel als het foutloze Woord van God en weten zich verbonden aan de zgn. drie formulieren. Deze drie formulieren zijn theologische geschriften die door de Synode van Dordrecht in 1618-1619 als de belijdenis van de toenmalige gereformeerde kerk werden aanvaard, nl. de Heidelberger Catechismus, de Nederlandse geloofsbelijdenis, en de Dordtse Leerregels.

Omdat Het Mosterdzaadje geen kerk is, is de vereniging ook niet gebonden aan kerkelijke structuren. Hierdoor is het mogelijk dat predikanten van verschillende kerkelijke denominaties voorgaan.

Het interkerkelijk bestuur van de vereniging, dat tevens basisschool Het Mosterdzaadje bestuurt, heeft het werk in de evangelisatie gemandateerd aan een commissie. Deze ‘Commissie Preekvoorziening’  bestaat uit een drietal personen: G. M. van den Hoek, F. J. Roos en C. Seldenrijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gortel Evangelisatie Het Mosterdzaadje