Categorie archieven: Geen categorie

Actueel: Corona-virus

Het Mosterdzaadje volgt de ontwikkelingen rondom het corona-virus op de voet. In overleg met bestuur en commissie preekvoorzieningen is besloten de richtlijnen van onze overheid te volgen.

Gortel trekt normaal gesproken aanzienlijk minder dan honderd bezoekers en kan dus gewoon een dienst beleggen. Mocht het zo zijn dat, als gevolg van het feit dat andere kerken gesloten blijven, er meer bezoekers komen dan gewoonlijk, zal een videoverbinding met de school worden gelegd. In de school kunnen zo nodig maximaal 40 mensen worden ondergebracht. Komen er meer mensen, dan zullen die de dienst niet kunnen bijwonen. Mocht het zover komen dan zullen we in dat geval volgende week opnieuw bezien of het verantwoord is diensten te blijven beleggen.

We roepen iedereen op om zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen en de richtlijnen van de overheid aan te houden. De volgende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen:

  • Er zullen geen handen worden geschud;
  • er is zondag één collecte bij de uitgang voor de Evangelisatie. U kunt uw gift deponeren in de doos of bak bij de uitgang;
  • bij de toiletten zullen papieren handdoekjes worden gebruikt.
  • wanneer de stoelen in de kapel bezet zijn, is het maximaal aantal bezoekers bereikt;
  • daarna zijn er 40 stoelen beschikbaar in de school voor de video-verbinding.
  • deze maatregelen zijn tot nader orde van kracht

We leven in een turbulente tijd. Vermeende zekerheden van mensen blijken wankel. Wat zijn we kwetsbaar en afhankelijk. Van harte vragen we jullie gebed voor Het Mosterdzaadje met alle activiteiten in kapel en school.  Bid u mee of de Heere ook de komende zondag met Zijn genade en Geest aanwezig wil zijn? 

Met vriendelijke groet,

Commissie Preekvoorziening