Bezoek een dienst

Stel dat u meer wilt weten over God, Jezus, de Bijbel en geloven. In dat geval bent u altijd welkom voor het brengen van een bezoek aan één van onze diensten. De diensten beginnen normaal gesproken elke zondag om 9:30 of om 14:30.  Gedurende deze coronatijd zijn er vaak twee diensten, soms ook om 18:30.

Mocht u niet gewend zijn een kerk te bezoeken dan vraagt u zich mogelijk af hoe een kerkdienst in z’n werk gaat en of er bepaalde regels zijn.

Bij ons verlopen de kerkdiensten doorgaans volgens een vast patroon. Ongeveer 30 minuten van tevoren gaan de deuren open. De bezoekers zoeken een plekje. Er zijn geen vaste plaatsen. Mocht u er prijs op stellen geholpen te worden bij het vinden van een plekje dan is er meestal wel iemand die u daarbij kan helpen. Voordat de dienst begint kunt u luisteren naar het orgelspel. Op het tijdstip dat de dienst begint komt de voorganger samen met de commissie die verantwoordelijk is voor de diensten de kapel binnen. Na een moment van stil gebed (waarbij sommige mannen gaan staan) spreekt de voorganger de zegen uit en geeft een psalmvers op. Er wordt bij ons gezongen uit de berijming van 1773. Daarna wordt door de voorganger de tien geboden voorgelezen of de 12 artikelen van het geloof. Opnieuw wordt er gezongen waarna een stukje uit de Bijbel wordt voorgelezen. Hierna gaat degene die tijdens de dienst de leiding heeft voor in gebed. Daarin vraagt hij of God Zijn zegen wil geven over de preek en worden verschillende noden en zorgen aan God voorgelegd. Ook is er sprake van dankzegging voor veel dingen die God ons geeft. Dit gebed duurt 10 tot 20 minuten. Opnieuw wordt er gezongen waarbij er twee collectezakken rondgaan. U bent natuurlijk niet verplicht er wat in te stoppen. Dan volgt de kern van de dienst: een preek van ongeveer 45 minuten. De preek wordt afgesloten met het zingen van een psalmvers en gebed. Na het laatste vers gaat iedereen staan (behalve diegenen die slecht ter been zijn). Terwijl iedereen staat, spreekt de voorganger de zegen uit. Eerst vertrekt de commissie die de diensten belegt, samen met de voorganger. Daarna, tijdens het uitleidend orgelspel vertrekken de bezoekers.  Bij de uitgang staat één van de commissieleden met een collectezak. De opbrengst hiervan is bestemd voor onderhoud van de kapel of voor het steunen van basisschool Het Mosterdzaadje. Ook hier is geven natuurlijk absoluut geen verplichting.

Wanneer u onze dienst bezoekt zal opvallen dat meisjes en vrouwen over het algemeen een hoofddeksel dragen. Ook dragen meisjes en vrouwen een rok. Bent u anders gekleed? Laat dat geen belemmering vormen onze dienst te bezoeken. Van bezoekers vragen we alleen eerbied tijdens de dienst. Er zijn geen kledingvoorschriften.

Van harte welkom!

Gortel Evangelisatie Het Mosterdzaadje