Alle berichten van beheerder

Kom verder…


Fijn dat u een bezoek brengt aan de website van Vrije Evangelisatie Het Mosterdzaadje in Gortel. In de school van Gortel worden sinds 1890 samenkomsten belegd. School en kerk gingen vanouds hand in hand. Daarin is al die jaren maar weinig veranderd.

Op deze website vindt u meer informatie over de Vrije Evangelisatie in Gortel. Ook kunt u de hier gehouden preken terugluisteren.

Stap gerust eens binnen tijdens een dienst. U bent van harte welkom…Open publiceren paneel

Kl

Actueel: Corona-virus

Het Mosterdzaadje volgt de ontwikkelingen rondom het corona-virus op de voet. In overleg met bestuur en commissie preekvoorzieningen is besloten de richtlijnen van onze overheid te volgen.

Gortel trekt normaal gesproken aanzienlijk minder dan honderd bezoekers en kan dus gewoon een dienst beleggen. Mocht het zo zijn dat, als gevolg van het feit dat andere kerken gesloten blijven, er meer bezoekers komen dan gewoonlijk, zal een videoverbinding met de school worden gelegd. In de school kunnen zo nodig maximaal 40 mensen worden ondergebracht. Komen er meer mensen, dan zullen die de dienst niet kunnen bijwonen. Mocht het zover komen dan zullen we in dat geval volgende week opnieuw bezien of het verantwoord is diensten te blijven beleggen.

We roepen iedereen op om zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen en de richtlijnen van de overheid aan te houden. De volgende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen:

 • Er zullen geen handen worden geschud;
 • er is zondag één collecte bij de uitgang voor de Evangelisatie. U kunt uw gift deponeren in de doos of bak bij de uitgang;
 • bij de toiletten zullen papieren handdoekjes worden gebruikt.
 • wanneer de stoelen in de kapel bezet zijn, is het maximaal aantal bezoekers bereikt;
 • daarna zijn er 40 stoelen beschikbaar in de school voor de video-verbinding.
 • deze maatregelen zijn tot nader orde van kracht

We leven in een turbulente tijd. Vermeende zekerheden van mensen blijken wankel. Wat zijn we kwetsbaar en afhankelijk. Van harte vragen we jullie gebed voor Het Mosterdzaadje met alle activiteiten in kapel en school.  Bid u mee of de Heere ook de komende zondag met Zijn genade en Geest aanwezig wil zijn? 

Met vriendelijke groet,

Commissie Preekvoorziening

Zangavonden 2020-2019

Zing mee! Voor het achtste achtereenvolgende jaar zullen we D.V. in de kapel te Gortel zangavonden houden. Lees hier waarom we, juist in deze bijzondere tijden toch zingen.  We zingen in huiskamersfeer rondom een thema. In het seizoen 2020-2021 zijn de thema’s:

Thema’s van het seizoen 2020-2021:

 • Betoon Uw trouwe zorg in nood  (26 september 2020)
 • Opdat gij aan geen steen u stoot (17 oktober 2020)
 • Komt maakt God met mij groot (28 november 2020)
 • Wie ooit daarin zijn lust genoot (16 januari 2021)
 • Geef heden ons ons daag’lijks brood (20 februari 2021)

De kapel is open om 18.45 uur. We beginnen om 19.00 uur. Om ongeveer  19:45 besluiten we de avond met schriftlezing en gebed. Een mooie voorbereiding op de zondag. Van harte welkom.

Bezoekers krijgen in de kapel een plekje toegewezen. Anders dan andere jaren zitten we wat verder uit elkaar om de anderhalvemeterrichtlijn te kunnen handhaven. Om goed te kunnen ventileren zullen buitendeur en ramen open staan. Natuurlijk staat de kachel ook aan, maar zorg in elk geval dat u op koude avonden warm genoeg gekleed bent.

In verband met de omstandigheden is er na afloop koffie, koek en fris. Er wordt dus niet tussendoor gepauzeerd. Ongeacht de weersomstandigheden wordt de koffie buiten geserveerd. Er zijn vuurkorven en statafels. We vragen iedereen zijn verantwoordelijkheid te nemen als het gaat over de door onze overheid genomen maatregelen.

  Wilt u toegevoegd worden aan de verzendlijst om per email te worden uitgenodigd voor de zangavond? Laat uw emailadres achter en u krijgt enkele dagen voor de zangavond een uitnodiging.

  Uw e-mail

  Thema’s van het seizoen 2019-2020

   Thema’s van het seizoen 2018-2019:

   Thema’s van het seizoen 2017-2018:

  Thema’s van het seizoen 2016-2017:

  Thema’s van het seizoen 2015-2016:

  Thema’s van het seizoen 2014-2015:

  Thema’s van het seizoen 2013-2014:

  Bent u zelf wel eens op een zangavond geweest en vindt u het leuk om hier wat over te vertellen? Maak gerust gebruik van de mogelijkheid op dit bericht te reageren.