Alle berichten van beheerder

Kom verder…


Fijn dat u een bezoek brengt aan de website van Vrije Evangelisatie Het Mosterdzaadje in Gortel. In de school van Gortel worden sinds 1890 samenkomsten belegd. School en kerk gingen vanouds hand in hand. Daarin is al die jaren maar weinig veranderd.

Op deze website vindt u meer informatie over de Vrije Evangelisatie in Gortel. Ook kunt u de hier gehouden preken terugluisteren.

Stap gerust eens binnen tijdens een dienst. U bent van harte welkom…

Actueel: Corona-virus

Het Mosterdzaadje volgt de ontwikkelingen rondom het corona-virus op de voet. In overleg met bestuur en commissie preekvoorzieningen is besloten de richtlijnen van onze overheid te volgen.

Gortel trekt normaal gesproken aanzienlijk minder dan honderd bezoekers en kan dus gewoon een dienst beleggen. Mocht het zo zijn dat, als gevolg van het feit dat andere kerken gesloten blijven, er meer bezoekers komen dan gewoonlijk, zal een videoverbinding met de school worden gelegd. In de school kunnen zo nodig maximaal 40 mensen worden ondergebracht. Komen er meer mensen, dan zullen die de dienst niet kunnen bijwonen. Mocht het zover komen dan zullen we in dat geval volgende week opnieuw bezien of het verantwoord is diensten te blijven beleggen.

We roepen iedereen op om zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen en de richtlijnen van de overheid aan te houden. De volgende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen:

 • Er zullen geen handen worden geschud;
 • er is zondag één collecte bij de uitgang voor de Evangelisatie. U kunt uw gift deponeren in de doos of bak bij de uitgang;
 • bij de toiletten zullen papieren handdoekjes worden gebruikt.
 • wanneer de stoelen in de kapel bezet zijn, is het maximaal aantal bezoekers bereikt;
 • daarna zijn er 40 stoelen beschikbaar in de school voor de video-verbinding.
 • deze maatregelen zijn tot nader orde van kracht

We leven in een turbulente tijd. Vermeende zekerheden van mensen blijken wankel. Wat zijn we kwetsbaar en afhankelijk. Van harte vragen we jullie gebed voor Het Mosterdzaadje met alle activiteiten in kapel en school.  Bid u mee of de Heere ook de komende zondag met Zijn genade en Geest aanwezig wil zijn? 

Met vriendelijke groet,

Commissie Preekvoorziening

Zangavonden 2023-2024

De eerstvolgende zangavond staat gepland 23 maart 2024. Opgeven is niet nodig. We zingen in huiskamersfeer rondom een thema.

Data van het seizoen 2023-2024:

 • De tijd des levens kost’lijk achten (23 september 2023)
 • Gij kent van verre mijn gedachten (21 oktober 2023)
 • Barmhartigheid verwachten (9 december 2023)
 • Neig Uw oren tot mijn klachten (27 januari 2024)
 • Maar niet in eigen krachten (23 maart 2024)

De kapel is open om 18.45 uur. We beginnen om 19.00 uur. Om ongeveer  20:15 besluiten we de avond met schriftlezing en gebed. Een mooie voorbereiding op de zondag. Van harte welkom.

  Wilt u toegevoegd worden aan de verzendlijst om per email te worden uitgenodigd voor de zangavond? Laat uw emailadres achter en u krijgt enkele dagen voor de zangavond een uitnodiging.

  Uw e-mail

  Thema’s van het seizoen 2022-2023:

  Thema’s van het seizoen 2021-2022:

  Thema’s van het seizoen 2019-2020

   Thema’s van het seizoen 2018-2019:

   Thema’s van het seizoen 2017-2018:

  Thema’s van het seizoen 2016-2017:

  Thema’s van het seizoen 2015-2016:

  Thema’s van het seizoen 2014-2015:

  Thema’s van het seizoen 2013-2014:

  Bent u zelf wel eens op een zangavond geweest en vindt u het leuk om hier wat over te vertellen? Maak gerust gebruik van de mogelijkheid op dit bericht te reageren.