ANBI

De vereniging Het Mosterdzaadje heeft de ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. We moeten daarvoor een aantal gegevens publiceren op het internet.Afbeeldingsresultaat voor anbi

Algemeen
Statutaire naam: Vereniging voor Evangelisatie Het Mosterdzaadje te Gortel, gemeente Epe
RSIN / fiscaal nummer: 002532840
ANBI-status: Ja

Contactgegevens
Telefoonnummer: 0578-661863
E-mailadres: info@cbshetmosterdzaadje.nl
Website: www.gortel.org
Postadres: Oranjeweg 116, 8166 JD Gortel
Bezoekadres: gelijk aan postadres
IBAN: NL 14 RABO 0152617663 (vereniging).

Gift overmaken voor de evangelisatie? Gebruik dan IBAN  NL 69 RABO 0118919164 t.n.v. Het Mosterdzaadje o.v.v. gift Evangelisatie.

Doelstelling
Missie: Zoveel mogelijk mensen in Gortel en omgeving bereiken met het Evangelie.  Verkondiging van het Evangelie zoals omschreven in de grondslag van de vereniging (artikel 2 van de statuten) in zondagse samenkomsten en middels het in stand houden van een school voor Reformatorisch onderwijs.

Actueel jaarverslag en beleidsplan
Link naar het jaarverslag: Jaarrekening 2020
Link naar het beleidsplan: Beleidsplan

Uitvoerend bestuur:

  • De heer P. J. van der Net (Voorzitter)
  • De heer R. Groothedde (Secretaris)
  • De heer G. J. Mulder (Penningmeester)
  • De heer W. van Triest (Bestuurslid)
  • De heer J. A. van Iwaarden (Bestuurslid)

Toezichthoudend bestuur:
De heer A. F. van Toor (Voorzitter)
De heer H. Boon (Bestuurslid)
2 vacatures

Beloning
– Onkostenvergoeding bestuur: Nee
– Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
– Toelichting vergoeding bestuur: Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die geen beloning ontvangen voor hun werkzaamheden.
– Beloningsbeleid medewerkers: De vereniging heeft achttien medewerkers in dienst die worden betaald conform de CAO primair onderwijs.

Gortel Evangelisatie Het Mosterdzaadje