actueel: geen Diensten meer (16-03-2020 20:21)

Het Mosterdzaadje volgt de ontwikkelingen rondom het corona-virus op de voet. In overleg met bestuur en commissie preekvoorziening is besloten de richtlijnen van onze overheid te volgen.

Afgelopen zondag 15 maart 2020 mochten we met een klein aantal bezoekers samenkomen in een dienst van Woord en gebed. U kunt deze dienst beluisteren in het prekenarchief. Inmiddels heeft het kabinet aanvullende maatregelen getroffen in de bestrijding van het corona-virus. Iedereen in ons land is opgeroepen te doen wat in zijn of haar vermogen ligt om de verdere verspreiding van het virus te voorkomen of te vertragen. In verband hiermee heeft het bestuur besloten dat er tot nader order geen diensten meer worden belegd in de kapel. Daarmee komt de bidstond van woensdag 18 maart eveneens te vervallen.

We leven in een turbulente tijd. Vermeende zekerheden van mensen blijken wankel. Wat zijn we kwetsbaar en afhankelijk. Van harte vragen we jullie gebed voor Het Mosterdzaadje met alle activiteiten in kapel en school.  

We begrijpen dat het annuleren van de diensten een teleurstelling kan betekenen. De Heere is echter niet aan tijd of plaats gebonden. Bidt u mee of de Heere ook de komende zondag met Zijn genade en Geest aanwezig wil zijn in huis en hart?

Met vriendelijke groet,

Commissie Preekvoorziening Vrije Evangelisatie Gortel

Gortel Evangelisatie Het Mosterdzaadje