actueel: Diensten in Gortel (update 10-10-2020 22:46)

Het corona-virus houdt ons allemaal bezig. Het raakt de wortels van ons dagelijks bestaan. Vermeende zekerheden blijken vluchtig en ongrijpbaar. De broosheid van het bestaan komt aan het licht. Dat kan leiden tot fundamentele vragen over zingeving. De Bijbel vormt voor Het Mosterdzaadje al 130 jaar een leidraad en een levensbron.

Het Mosterdzaadje verzorgt elke zondag een samenkomst. We zijn dankbaar dat we nog diensten kunnen beleggen, zij het onder voorwaarden.

De maatregelen om de opmars van het virus tegen te gaan zijn inmiddels door de overheid aangescherpt. Dat vraagt om zorgvuldige afwegingen.

Het aantal zitplaatsen is beperkt. In de kapel kunnen ongeveer 30 personen op anderhalve meter afstand van elkaar zitten. Wanneer er mensen tot één huishouden behoren zijn dat er wat meer. Is de kapel vol dan zullen we bezoekers moeten teleurstellen. We rekenen daarbij op uw begrip.

Bij binnenkomst krijgen bezoekers een plaats toegewezen door de koster. We vragen iedereen de handen te ontsmetten bij binnenkomst en bij vertrek. Collectegiften worden verzameld in een doos bij de uitgang.

Zingen zien we als wezenlijk onderdeel van de samenkomsten. Zolang de relatie tussen zingen en verspreiding van het corona-virus onduidelijk is, zal in de kapel tijdens de diensten worden gezongen achter het individuele zangscherm.

Na de dienst krijgt elk gezin een seintje van de koster wanneer ze het gebouw mogen verlaten.

Napraten na de dienst moedigen we aan, mits de anderhalvemeterregel in acht wordt genomen.

De diensten worden niet live uitgezonden. Tijdens de dienst worden geen video-opnames gemaakt. De audio-opnames kunnen achteraf nog worden beluisterd via ons preekarchief.

We hopen en bidden dat we spoedig weer op de gewone wijze mogen samenkomen.

Namens Het Mosterdzaadje met vriendelijke groet,

Commissie Preekvoorziening Vrije Evangelisatie Gortel

Gortel Evangelisatie Het Mosterdzaadje